Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Het nieuwe jaarverslag werkingsjaar 2021 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.

jpg2021


lg2122

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

De Ombudsman pleit ervoor dat zowel de fiscale als de sociale inhoudingen automatisch en sneller aangepast worden voor alle pensioenen na een overlijden van de echtgenoot. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het “only once principle” verwoord in de wet van 5 mei 2014. Volgens dit principe moet zo veel mogelijk hergebruik worden gemaakt van gegevens die reeds beschikbaar zijn in de authentieke bron.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Wanneer een gepensioneerde onterecht een pensioenbedrag ontvangen heeft vraagt de pensioendienst soms aan de gepensioneerde een hoger bedrag terug te storten (bruto pensioenbedrag) dan hij ontvangen heeft (netto pensioenbedrag).

De op het pensioen ingehouden bedrijfsvoorheffing die de gepensioneerde niet ontvangen heeft moet hij vaak ook aan de pensioendienst terugbetalen. De Ombudsman Pensioenen wijst gepensioneerden erop dat de gepensioneerden in bepaalde gevallen kunnen vragen enkel het netto pensioenbedrag, dat ze effectief ontvangen hebben, te moeten terugbetalen.

Wil u weten wanneer enkel het netto bedrag moet terugbetaald worden, lees dan de toelichting


Alle nieuws
Top