U kunt het jaarverslag 2020 hier raadplegen en downloaden

Compleet JV 2020

In delen

Inleiding

Hoofdstuk 1 Corona

Hoofdstuk 2 Onderlinge invloed pensioenen berekening&betaling

Hoofdstuk 3 Informatisering

Hoofdstuk 4 Terugbetaling onterecht ontvangen pensioenbedrag:
netto of bruto

Hoofdstuk 5 Implementatie van nieuwe rechtspraak
door toedoen van Ombudsdienst Pensioenen

Hoofdstuk 6 Controleprocedure op het verblijf in
het buitenland voor genieters van een
Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en voor
genieters van een Gewaarborgd Inkomen (GI)

Hoofdstuk 7 Strijd tegen de armoede

Hoofdstuk 8 Succesvolle bemiddelingen

Hoofdstuk 9 Onderzoek naar de billijkheid van de wetgeving

Hoofdstuk 10 Opnieuw verzenden van een pensioenbesissing
van het overlevingspensioen als werknemer

Hoofdstuk 11 Foutieve communicatie over de betaaldata van pensioenen
per overschrijving in het buitenland

Hoofdstuk 12 Aanbeveling om de wetgeving aan te passen zodat het effectief totaal ontvangen pensioenbedrag (wettelijk pensioen en kapitaal uit aanvullend pensioen)
niet onder het drempelbedrag ZIV-bijdrage duikt

Hoofdstuk 13 Te lange behandelingstermijn van de aanvragen tot regularisatie van de studieperioden bij de Nederlandstalige sector ambtenaren FPD

Hoofdstuk 14 Ombudsman als alternatieve wijze bij geschillenbeslechting

Hoofdstuk 15 De cijfers van 2020

Hoofdstuk 16 Klachten over het pensioenbeleid, vragen om informatie,
klachten over buitenlandse pensioeninstellingen en klachten
waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is

Hoofdstuk 17 Middelen en werking van de Ombudsdienst Pensioenen

Hoofdstuk 18 Samenvatting aanbevelingen 2020

Hoofdstuk 19 Nuttige adressen

INHOUDSOPGAVE

 

Top

Terug naar De jaarverslagen