Home > Publicaties > Jaarverslagen

De jaarverslagen

In de loop van de maand maart van elk jaar bezorgt het College van de Ombudsmannen zijn jaarverslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Minister van Pensioenen en het Raadgevend Comité voor de Pensioensector.

Daarna stelt het College het jaarverslag voor aan de pers. Zo is ook het publiek op de hoogte van het resultaat van zijn ombudswerk.

Onderaan vindt u alle jaarverslagen die sedert de start van de Ombudsdienst Pensioenen in 1999 verschenen zijn.

Vanaf het jaarverslag 2013 werden een aantal steeds terugkerende bijlagen niet meer opgenomen in de papieren versie van het jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. het oprichtingsbesluit,

2. het huishoudelijk reglement,

3. de ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen,

4. het handvest van de sociaal verzekerde,

5. charters van de pensioendiensten.

Klik op uw keuze hieronder om naar de inhoud van het jaarverslag te gaan.

Het Jaarverslag 2019 werd opgefrist ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Ombudsdienst Pensioenen. De lay out werd grondig aangepast.

Jaarverslag 1999 ; Jaarverslag 2000 ; Jaarverslag 2001 ;
Jaarverslag 2002 ; Jaarverslag 2003 ; Jaarverslag 2004 ;
Jaarverslag 2005 ; Jaarverslag 2006 ; Jaarverslag 2007 ;
Jaarverslag 2008 ; Jaarverslag 2009 ; Jaarverslag 2010 ;
Jaarverslag 2011 ; Jaarverslag 2012 ; Jaarverslag 2013 ;
Jaarverslag 2014 ; Jaarverslag 2015 ; Jaarverslag 2016 ;
Jaarverslag 2017 ; Jaarverslag 2018 ; Jaarverslag 2019 ;
Jaarverslag 2020 ; Jaarverslag 2021 ; Jaarverslag 2022 ;
Jaarverslag 2023

Top