U kunt het jaarverslag 2022 hier raadplegen en downloaden

Compleet JV 2022

In delen

Inleiding

Hoofdstuk 1 Pensioen en beroepsactiviteit tijdens corona-periode

Hoofdstuk 2 Informatie op Mypension

Hoofdstuk 3 Vermeldingen op fiscaal attest inzake regularisatiebijdrage studieperiode

Hoofdstuk 4 Succesvolle bemiddelingen

Hoofdstuk 5 Aanbeveling betreffende onderzoek tot toekenning van vakantiegeld voor ontslagcompensatievergoeding

Hoofdstuk 6 Oproep tot verbetering van gegevensuitwisseling betreffende ZIV-inhouding, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffng

Hoofdstuk 7 Aanbeveling om de betalingsvoorwaarden van de bijzondere bijslag zelfstandige aan te passen aan de gewijzigde toekenningsvoorwaarden van het minimumpensioen als zelfstandige in 2014

Hoofdstuk 8 Recht op vergissing door de (toekomstig) gepensioneerde

Hoofdstuk 9 Telefonische bereikbaarheid van de pensioenlijn 1765

Hoofdstuk 10 Klachten: een ideaal instrument om werkwijzen te verbeteren

Hoofdstuk 11 Strijd tegen de armoede: oproep tot tijdige publicatie van de nieuwe aangepaste niet voor beslag vatbare drempelbedragen inzake pensioenen en tot tijdige toepassing hiervan door de FPD

Hoofdstuk 12 Informatisering

Hoofdstuk 13 Inkomensgarantie voor Ouderen: hoe rekening houden met verlaging van roerende goederen die op een normale wijze gebruikt worden?

Hoofdstuk 14 Weerklank van de aanbevelingen en suggesties van de Ombudsdienst Pensioenen

Hoofdstuk 15 De cijfergegevens voor 2022

Hoofdstuk 16 Werkwijze behandeling van klachten

Hoofdstuk 17 Middelen en werking van de Ombudsdienst Pensioenen

Hoofdstuk 18 Aanbevelingen 2022

Hoofdstuk 19 Nuttige adressen

INHOUDSOPGAVE

 

Top

Terug naar De jaarverslagen